Publicaties

Collectieve overmacht als huidige realiteit

COVID-19, het nieuw coronavirus, houdt Nederland, en zelfs de hele wereld, in de greep. Het virus heeft niet alleen grote impact op de gezondheid van mensen en op de belasting van de gezondheidszorg, maar heeft ook een grote sociale en economische impact. Wij zijn collectief gedupeerd. En dan is het de vraag. Wie gaat de gevolgen er van betalen? Verhaal zal gezocht worden bij de niet nakomende contractspartij. Maar, die zal zich beroepen op overmacht.

Lees meer ...

De Algemene Vergadering van een BV in tijden van Corona

De beperkingen van vergaderen in het Corona-tijdperk lijken voorlopig nog niet voorbij. Dat terwijl vergaderen noodzakelijk is, onder andere ter voldoening aan de plicht van het bestuur van een BV om:
a) binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te laten stellen en te ondertekenen, tenzij de algemene vergadering van de BV besluit tot een verlenging van deze termijn met vijf maanden en;
b) de jaarrekening door de algemene vergadering van

Lees meer ...

Algemene voorwaarden in ontwikkeling

Algemene voorwaarden in ontwikkeling

Algemene voorwaarden? Zijn dat die ingewikkelde kleine lettertjes die niemand leest bij het sluiten van een overeenkomst? Ja, maar die ingewikkelde kleine lettertjes kunnen heel vervelend zijn. Niet alleen voor degene die zich geconfronteerd ziet met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Zeker ook voor de gebruiker van de algemene voorwaarden die veilig denkt te zijn door te verwijzen naar zijn/haar algemene voorwaarden.

De fouten die bij het hanteren van algemene voorwaarden

Lees meer ...

Borg U!

De monopoly-speler “pur sang” zal koste wat kost willen voorkomen dat hij in de “gevangenis” belandt. Dan moet je namelijk borg betalen! Maar, borg bestaat ook in een andere vorm. Een vorm die DE oplossing kan zijn om bijvoorbeeld toch dat ene mooie huis te kunnen kopen. Indien vaste inkomsten ontbreken, lijkt die kans mogelijk verkeken. Indien echter ouders of een suikeroom zich tegenover de hypotheekverstrekker bereid verklaren om in te staan voor betaling van

Lees meer ...