Borg U!

De monopoly-speler “pur sang” zal koste wat kost willen voorkomen dat hij in de “gevangenis” belandt. Dan moet je namelijk borg betalen! Maar, borg bestaat ook in een andere vorm. Een vorm die DE oplossing kan zijn om bijvoorbeeld toch dat ene mooie huis te kunnen kopen. Indien vaste inkomsten ontbreken, lijkt die kans mogelijk verkeken. Indien echter ouders of een suikeroom zich tegenover de hypotheekverstrekker bereid verklaren om in te staan voor betaling van de hypotheek, dan zal de hypotheekverstrekker toch “groen licht” geven. De ouders of suikeroom fungeren dan als borg.

Een zogenaamde borgstellingsovereenkomst (of wel “borgtochtovereenkomst”) kan ook in veel andere situaties uitkomst bieden, zowel voor zakelijke als particuliere doeleinden. De wetgever heeft het noodzakelijk geacht om een particuliere borg vergaand te beschermen. Wees daarom bedacht op de valkuilen die opdoemen, zodra de borg een particulier is.

In het kort de eisen van borgstelling door een particuliere borg:
* de borgstellingsovereenkomst dient (om bewijsrechtelijke redenen) schriftelijk te worden aangegaan;
* de echtgenoot of geregistreerd partner van de borg dient toestemming te verlenen voor de borgtocht. Dit hoeft echter niet schriftelijk. Om bewijstechnische redenen is het wel verstandig om deze toestemming op te nemen in de schriftelijke borgstellingsovereenkomst;
* de borgstellingsovereenkomst dient het maximumbedrag te vermelden waarvoor de borgtocht is aangegaan.

Indien aan één van deze eisen niet is voldaan kan de borg zich aan zijn verplichtingen onttrekken. En ongeacht hetgeen daarover in de borgstellingsovereenkomst is bepaald; de particuliere borg kan in alle gevallen de borgstellingsovereenkomst na vijf jaar, tegen ieder moment, opzeggen!

Indien de particuliere borg echter voor (eigen) zakelijke doeleinden borg staat, dan hoeft de borgstelling onder bepaalde omstandigheden (zie artikel 88 lid 1 sub c en lid 5 van artikel 88 in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) niet aan voormelde vereisten te voldoen.

Bij vragen over zekerheidsrechten (zoals borgtocht), bel of email mij gerust!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen