Juridische bomenproblematiek!

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. Ze maken het aanzien van onze omgeving een stuk mooier en zuiveren de lucht. Maar…ze kunnen ook voor een hoop ellende zorgen!

Zo maar een casus. Stel u woont in een laan met prachtige grote platanen. De platanen zijn eigendom van de gemeente en staan ca één meter verwijderd van de erfgrens. De wortels van de platanen groeien onder uw erfafscheiding door en doorboren het rioleringsstelsel van uw woning. Ook dreigen de wortels door de fundering van uw woning te groeien.

Wat zijn dan uw rechten? De wet bepaalt dat bomen op minimaal twee meter afstand moeten staan van de erfgrens. Deze minimale afstand geldt niet voor bomen op de openbare weg. De gemeente is op de korte afstand van de bomen tot de erfgrens dus niet aan te spreken.

Op grond van de wet mag u de doorgeschoten wortels weghakken, tenzij de boom daardoor onevenredig zwaar beschadigd wordt en/of onveilig wordt. En juist dat laatste is-  zeker bij grote bomen - vaak het geval.

Wat staat u dan te doen? Van belang is om de gemeente tijdig schriftelijk aan te spreken op het doorgroeien van de wortels en de gemeente tot actie te manen. Vanaf dat moment rust op de gemeente de plicht om er voor te zorgen dat (verdere) schade uitblijft, indien nodig door het kappen van de bomen. De gemeente handelt onrechtmatig, indien zij zich niet aan deze zorgplicht houdt.

Heeft u voorgaande aan de hand of zit u met (andere) burenproblematiek? Ik help u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen