Tarieven

Eerlijk over kosten

Het inschakelen van een advocaat is voor veel potentiële cliënten een grote stap. Onder andere vanwege de kosten die daar aan verbonden zijn. Toch is het tijdig inschakelen van een advocaat vaak de enige manier om erger te voorkomen. Dat geldt ook voor het opstellen van juridische documenten. Een waterdicht contract kan het verschil maken tussen succes of een debacle.

Leuker kan ik het niet maken. Wel eerlijk, waardevol en transparant.

Uurtarief

€ 240,00 exclusief BTW

Fixed fee

Vraag naar de mogelijkheden

Eerste kennismaking

  • eerste half uur gratis

Reiskosten

€ 0,25 per kilometer

Kantoorkosten

Geen
(Normaliter circa 6% van het in rekening te brengen honorarium)

Externe kosten

Deurwaarderskosten, griffierechten van rechtbank en hof, legeskosten, deskundigenkosten etc. worden een-op-een doorbelast

Niet tijdrovende vragen buiten dossier om

Gratis voor vaste cliënten

Check je rechtsbijstandverzekering

Het is verstandig om vooraf te onderzoeken of de juridische kwestie onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering valt.  Dit is belangrijk omdat:

  • een kwestie bij de rechtsbijstandverzekering moet zijn gemeld, voordat ik als advocaat werkzaamheden onder dekking kan verrichten
  • een verzekerde, zodra het op een gerechtelijke procedure aankomt, recht heeft op een advocaat naar keuze
  • de rechtsbijstandsverzekering zowel de kosten van de advocaat als alle bijkomende kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten en deskundigenkosten, betaalt
  • de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten betaalt, waarin de verzekerde wordt veroordeeld bij een eventueel negatieve afloop van de procedure

Procesfinanciering, een uitkomst?

Procesfinanciering kan uitkomst bieden, indien:

  1. een rechtsbijstandsverzekering geen soelaas biedt en;
  2. de vordering op de andere partij aanzienlijk in hoogte is en;
  3. de cliënt geen geld heeft om te procederen of eenvoudigweg niet het kostenrisico van de procedure wil lopen.

Verschillende partijen in Nederland richten zich op procesfinanciering.