Over mij

Curriculum vitae

Ik ben Désirée Wolfhagen, advocaat sinds 1997, drie jaar in Maastricht en vanaf 2000 in Breda. Voor mijn volledige CV, klik je hier.

Mensen-mens 

Een persoonlijke, no-nonsens aanpak heeft mijn voorkeur. De mix van laagdrempelig contact, wederzijds vertrouwen en respect en een gezonde dosis humor zijn voor mij de basis voor een goede samenwerking.

Winnaarsmentaliteit

Als het om opponenten, rechters en anderen binnen de rechtspraktijk gaat, is de menselijke factor van groot belang. Een charmeoffensief leidt eerder tot resultaat dan typisch machogedrag. Zowel bij het nastreven van een minnelijke regeling als bij het voeren van een rechtzaak is dat het geval. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik niet op het scherpst van de snede opereer. Het is de uitdaging om de grens waarop water bij de wijn moet worden gedaan, zoveel mogelijk ten gunste  van de cliënt te verleggen. Of het nu het voeren van een rechtzaak of een onderhandeling betreft; de winnaarsmentaliteit komt in mij naar boven en ik haal alles uit de kast. Van tegenwind, felle woorden en dreigementen raak ik niet van slag. Integendeel. 

Talig

Ik houd van taal. Van de Nederlandse taal, maar ook van vreemde talen, zoals de Duitse, Engelse en Franse taal.

Vanwege mijn Limburgse roots beschouw ik het Duits als mijn “tweede moedertaal”. De clientèle die ik binnen het advocatenkantoor in Maastricht bediende, bestond voor het grootste deel uit Duitstaligen. Daardoor heb ik mijn Duitse taalvaardigheden verder kunnen perfectioneren, zeker ook voor wat betreft het Duits juridisch idioom.

Ook na de periode in Maastricht heb ik binnen mijn rechtspraktijk voordeel gehad van mijn kennis van en passie voor vreemde talen. In die tijd heb ik goede contacten opgebouwd met gerenommeerde buitenlandse advocatenkantoren, waardoor ik eenvoudig op hen kan terugvallen voor het inwinnen van know how of voor een samenwerking op dossierniveau.

Met andere woorden. Ik draai mijn hand niet om voor zaken met een internationaal tintje. Sterker nog. Ik behandel deze deskundig en met alle liefde!

Persoonlijke drijfveren

  • Het vooruit helpen van cliënten 
  • Het juridische, tactische en psychologische spel in en buiten de rechtszaal
  • Het juridische en taalkundige gepuzzel
  • Het bereiken van het beste resultaat voor mijn cliënt