Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website, het elektronisch berichtenverkeer binnen deze website en alle overige uitingen op internet van Wolfhagen Advocatuur B.V., (mede) handelend onder de naam “Wolfhagen Advocatuur” [nader kortheidshalve aan te duiden als “deze website en alle overige uitingen”]..

Deze website en alle overige uitingen zijn zuiver informatief van aard en bevatten geen juridische adviezen. Wolfhagen Advocatuur staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de openbaar gemaakte informatie of voor de geschiktheid ervan voor specifieke doeleinden. Aan de inhoud van deze website en overige uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Hoewel de nodige maatregelen zijn getroffen, kan Wolfhagen Advocatuur niet garanderen dat de op deze website en overige uitingen geplaatste informatie ongewijzigd en vrij van virussen is. Bij twijfel het advies om navraag te doen, zich van de afwezigheid van virussen te vergewissen en zich ervan bewust te zijn dat uw elektrisch verstuurde berichten mogelijk niet direct en/of in goede orde worden ontvangen.

Wolfhagen Advocatuur sluit iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze website en overige uitingen uit en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en overige uitingen en de inhoud (alle informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s en foto’s etc.) en de lay-out daarvan rusten bij Wolfhagen Advocatuur en/of haar licentiegevers. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolfhagen Advocatuur niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken, te kopiëren, met derden te delen of openbaar te maken.