Eerste hulp bij Privacywetgeving

Het is bijna 25 mei 2018...D-Day voor ondernemers! De datum waarop de nieuwe privacywetgeving gaat gelden. Een vanuit Europa aan Nederland opgelegde wetgeving onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland zelf staat de verordening die aan deze wetgeving ten grondslag ligt bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Deze wetgeving ziet toe op bescherming van persoonsgegevens die door een onderneming worden verkregen en bewaard.

Bij persoonsgegevens moet gedacht worden aan standaardgegevens, zoals naam, geboortedatum, contactgegevens etc.. Maar ook aan allerlei andere gegevens die iets over een persoon zeggen dan wel
- in combinatie met andere persoonsgegevens - tot een persoon herleidbaar zijn, zoals religie, huidskleur, beroep, bloedgroep, beeldmateriaal, geluidsmateriaal. De nieuwe privacywetgeving verschilt weinig van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zoals deze op 1 januari 2016 is aangevuld met een Meldplicht Datalekken. We hadden dus vanaf 1 januari 2016 kunnen wennen aan de privacywetgeving. Toch hebben weinig ondernemers de privacywetgeving in hun organisatie geïntegreerd. Vanaf 25 mei 2018 gelden echter fi kse geldboetes op niet naleving van de privacywetgeving.

Met name ondernemers die op grote schaal persoonsgegevens verzamelen of die gevoelige persoonsgegevens verzamelen, zullen flink aan de bak moeten! Maar ook buiten deze categorie wordt het nodige van de ondernemer verwacht! Het gaat niet alleen om het treffen van organisatorische maatregelen en het opstellen van documenten, maar ook om het treffen van technische maateregelen. 

Ik adviseer u graag bij het AVG-proof maken van uw onderneming, zodat u zich weer met een gerust hart kunt wijden aan het ondernemen!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen