Van koop op afbetaling naar goederenkrediet!

Wij leven in een consumptiemaatschappij, waarin de commercie inspeelt op de behoefte van consumenten aan luxeproducten. En om consumenten over de streep te trekken, worden ogenschijnlijk gunstige financieringsconstructies aangeboden, zoals ‘koop op afbetaling’ en de bijzondere vorm van koop op afbetaling, ‘huurkoop’. In de sinds 1 januari 2017 geldende wetgeving worden deze financieringsvormen aangeduid als ‘goederenkrediet’.

Wat is ‘koop op afbetaling’/goederenkrediet?

Bij koop op afbetaling verkoopt verkoper een goed aan koper, waarbij de koper gerechtigd is om de koopsom ervan in termijnen aan verkoper terug te betalen vanaf het moment dat dit goed aan koper is overhandigd. De termijn van terugbetaling moet wel meer dan drie maanden bedragen. In feite verstrekt de verkoper dus een krediet aan koper. In de meest eenvoudige vorm wordt de koper meteen bij aflevering eigenaar van het goed.

Wat is ‘huurkoop’?

Huurkoop is koop op afbetaling, waarbij de koper pas eigenaar van een goed wordt zodra alle termijnen zijn voldaan dan wel een deel (in geval van consumenten ¾ deel) van de termijnen is voldaan. Het betreft dan een koop op afbetaling met eigendomsvoorbehoud.  Omdat de verkoper de zekerheid van eigendom heeft, ligt de rente bij huurkoop doorgaans lager dan bij een eenvoudige koop op afbetaling.

Bescherming consument

Juist omdat koop op afbetaling zo aantrekkelijklijkt, maar nader beschouwd nadelige aspecten in zich heeft, heeft de wetgever het in de jaren dertig van de vorige eeuw al nodig geacht om de koper op afbetaling te beschermen, zeker indien het een consument betreft. Benieuwd naar uw rechten als koper/consument of juist naar de valkuilen voor u als verkoper bij koop op afbetaling/huurkoop? Ik praat u graag bij! Een tip van de sluier. Daar waar het om een consument gaat, gaan eveneens de strenge eisen van het consumentenkrediet gelden! In de Bruist-editie van juli 2018 zal ik de wetgeving rondom het consumentenkrediet bespreken.

 

Geschreven door : Super User