Hellup!!! Overgang van onderneming?

Het Financieel Dagblad staat er bol van. Bedrijfsovernames. Maar. Wat houdt dat in?

Een besloten vennootschap kan - in hoofdlijnen - op twee manieren worden overgenomen. Of de kopende partij koopt de aandelen in een vennootschap. Dan betreft het een zogenaamde “aandelentransactie”. Of de kopende partij koopt activa en passiva in een onderneming. Dan betreft het een zogenaamde “activa passiva transactie”.

Bij een aandelentransactie kun je onderdelen van een onderneming niet van de deal uitsluiten en zal dus een gedegen en allesomvattend boekenonderzoek of wel due dilligence onderzoek gedaan moeten worden. Dit ter voorkoming van “lijken in de kast”.

Het voordeel bij een activa passiva transactie is, dat je slechts onderdelen van een bedrijf koopt en dat het onderzoek zich kan beperken tot de waardering van deze onderdelen. Je haalt als het ware de krenten uit de pap of wel “cherry-picking”.

Maar…dat is niet zonder risico. Indien de identiteit van een onderneming wordt bepaald door de aan koper overgedragen activa en passiva, dan bepaalt de wet dat er sprake is van een overgang van onderneming en is de koper op grond van artikel 7:663 BW verplicht om ALLE werknemers van de verkopende vennootschap, met al hun rechten en plichten die zij bij de verkopende vennootschap op grond van de arbeidsovereenkomst hadden, over te nemen. Ook al is dit niet tussen de verkopende vennootschap en de koper van de activa en passiva overeengekomen. Een gevolg waar noch koper noch verkoper op zal zitten te wachten!

Het behoud van identiteit wordt al snel aangenomen. Opletten geblazen dus! Ik adviseer u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen