Remedies bij digitale betaalincidenten

Stel, op een dag constateert u dat tienduizenden Euro’s van uw rekening zijn afgeschreven voor een aankoop waar u niets van weet en waar u dus ook niet van heeft kunnen genieten. Het is het schrikbeeld van iedere rekeninghouder. Phishing of wel internetfraude!

 Een oplichter lokt de gedupeerde naar een echt gelijkende valse (bank)website, waarop de gedupeerde vervolgens nietsvermoedend zijn/haar rekeningnummer en inloggegevens met de oplichter deelt. Ook komt het regelmatig voor dat de oplichter telefonisch contact opneemt met de gedupeerde en zich voordoet als een bankmedewerker en in dat gesprek om inloggegevens vraagt. De oplichter ontvangt het op uw naam gekochte goed van de verkoper, u betaalt!

Een rekeninghouder is verplicht om “alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonlijke beveiligingsgegevens te waarborgen”. Bij niet voldoening daaraan blijven de gevolgen – zeker in geval van opzet of grove nalatigheid - voor eigen risico en rust op de bank geen vergoedingsplicht. Hetzelfde geldt indien per ongeluk een fout IBAN-nummer is ingevoerd bij de overmaking.

Het geluk voor u is dat u het ten onrechte overgemaakte bedrag op grond van onverschuldigde betaling van de ontvanger van het bedrag kan terugvorderen. Indien deze ontvanger verkoper is en het verkochte al aan de oplichter geleverd heeft, dient deze de koopsom op de oplichter te verhalen. Op hem/haar rust immers de plicht om zich te vergewissen van de juiste identiteit van de koper. De ontvanger komt er niet mee weg aan u eigen schuld tegen te werpen.

Met andere woorden. Het geld is niet altijd vervlogen! Voor optimale incasso-kansen of voor meer informatie over dit onderwerp, bel of mail mij!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen