Handel aan de Wandel

Handel aan de wandel

Handelswaar moet “aan de man/vrouw” worden gebracht. Maar, wie slijt die handelswaar? De mogelijkheden zijn legio, overlappen elkaar en hebben juridisch gezien ieder hun voor- en nadelen.

De aanbieder van een product kan gebruik maken van:
a) een werknemer;
b) een agent;
c) een commissionair;
d) een distributeur
e) een franchisenemer.

De werknemer, agent en commissionair verkeren in dezelfde positie, in die zin dat zij voor rekening van de aanbieder (respectievelijk hun werkgever/principaal/committent) overeenkomsten sluiten met afnemers. De agent en commissionair zijn tevens lasthebber.

De commissionair, de distributeur en de franchisenemer hebben gemeen dat zij, anders dan de werknemer en de agent, in eigen naam overeenkomsten sluiten met afnemers, zij het dat de distributeur en de franchisenemer, anders dan de commissionair, voor eigen rekening overeenkomsten afsluiten. De distributeur en de franchisenemer zijn daarmee een klant van de aanbieder.

Een werknemer geniet arbeidsrechtelijk gezien een sterke bescherming. Indien tussen de principaal en de agent in feite een loon – en gezagsverhouding bestaat, dan is geen sprake van agentuur, maar van een arbeidsovereenkomst. De “agent” komt dan de sterke arbeidsrechtelijke bescherming toe.

Agentuur is in de wet vastgelegd. Dat is niet het geval bij distributie en franchise. Wel is ten aanzien van franchiseovereenkomsten een wet in de maak om de positie van de franchisenemer in de praktijk te versterken.

Ziet u door de bomen het bos nog? Het wordt nog complexer, zodra we juridisch gezien de verschillende gevolgen van de diverse samenwerkingsvormen en de diverse valkuilen bij het opstellen van de overeenkomsten onder de loep gaan nemen. Wenst u meer informatie of heeft u hulp nodig, bel of mail mij gerust!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen