Franchise en Huur

Franchise en huur

Een franchiseovereenkomst behelst regelmatig ook bepalingen voor de huur van het pand waarin de franchisenemer zijn onderneming conform de franchiseformule exploiteert. We spreken van een zogenaamde gemengde overeenkomst. Er bestaat dan, als het goed is, een koppeling ten aanzien van het eindpunt van de beide overeenkomsten. Uiteraard staat het vrij om de franchiseverhouding en de huurverhouding in twee aparte overeenkomsten, en zelfs tussen twee verschillende partijen, te regelen. Dat dat niet altijd verstandig is, blijkt uit de volgende casus.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 10 september 2019 geoordeeld over een casus, waarin franchisenemer met franchisegever een franchiseovereenkomst had gesloten ten behoeve van het gebruik van de franchiseformule vanuit een pand dat franchisegever verhuurde aan de heer X, de natuurlijk persoon achter franchisenemer. Voor de huur had de franchisegever met de heer X een aparte huurovereenkomst gesloten.

In de franchiseovereenkomst was voor de franchisegever het verbod opgenomen om zonder toestemming van de franchisenemer binnen een straal van één kilometer de franchiseformule aan een derde in gebruik te geven. Franchisegever wilde op een gegeven moment zelf vanuit het pand de franchiseformule voortzetten en zegde de huurovereenkomst op wegens dringend persoonlijk eigen gebruik. Met een beroep op voormelde verbodsbepaling in de franchiseovereenkomst verzette de heer X zich tegen de opzegging van de huurovereenkomst.

Het Gerechtshof maakte korte metten met dit verweer. Zodra de exploitatie van de franchiseformule door franchisenemer op die locatie vanwege de opzegging van de huurovereenkomst is geëindigd, kan franchisenemer geen aanspraak meer maken op de bescherming van de verbodsbepaling in de franchiseovereenkomst, aldus het Gerechtshof. Hoogstens resteert een schadevergoedingsaanspraak van franchisenemer op franchisegever.

Nu pakte het fout uit voor franchisenemer. Een niet waterdicht contract kan echter ook fout uitpakken voor franchisegever. Voorkom dergelijke vervelende situaties en bel of mail mij!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen