Zorgeloos een onderneming besturen

Als bestuurder van een rechtspersoon (NV, BV of commerciële stichting/vereniging) is het soms op eieren lopen. Welke bedrijfsrisico’s zijn nog acceptabel? Zonder risico’s immers geen groei.

In beginsel geldt dat een bestuurder aansprakelijk is voor schade van de rechtspersoon, indien de schade is veroorzaakt doordat het bestuur “ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld (interne bestuurdersaansprakelijkheid). Denk bijvoorbeeld aan:
* het aanwenden van middelen van de rechtspersoon voor privé-doeleinden;
* het in privé aangaan van transacties die tot het werkterrein van de rechtspersoon behoren (het ontnemen van zogenaamde “corporate opportunities”);
* handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon, de wet of de statuten;
* het nemen van te grote of onnodig grote financiële risico’s;
* het nemen van beslissingen met grote financiële impact zonder behoorlijke voorbereiding;
* verzuim afsluiten adequate verzekeringen etc.

Maar ook derden, zoals handelsrelaties, kunnen een bestuurder aanspreken op vergoeding van schade (externe bestuurdersaansprakelijkheid). Bijvoorbeeld indien een bestuurder bij het aangaan van een verbintenis met een derde wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden (de zogenaamde “Beklamel-norm”) of indien het handelen van een bestuurder dusdanig onzorgvuldig is, dat hem/haar daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

In geval van faillissement gelden bijzondere regels. Zo wordt aansprakelijkheid van een bestuurder snel aangenomen, indien de administratie niet op orde blijkt te zijn en/of de jaarrekening niet tijdig is opgemaakt en/of gepubliceerd.

Al met al een complexe materie. Voor advies of rechtsbijstand ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid sta ik voor u klaar!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen