Togapraat

 

In de zomer sta je als advocaat niet voor de lol in een toga te pleiten. Want verkoelend werkt zo’n toga zeker niet. Nee, wij zijn verplicht deze toga in een rechtszaal te dragen, net zoals rechters, griffiers en officieren van justitie.

Cliënten vragen geregeld naar de achtergrond van de togaplicht. Een vraag die nu vast ook bij u als lezer opkomt.

Degenen die het een mooie traditie vinden, mogen Napoleon Bonaparte danken. Hij stelde de togaplicht in, omdat hij er van overtuigd was dat daarmee de objectiviteit van een rechtszaak zou worden gediend. Daarmee werden namelijk de verschillen in rijkdom, afkomst en religie gemaskeerd. Kleding deed er niet toe.

Om die reden bestond ook de plicht om een pruik te dragen. Iedere rechtspleger zag er hetzelfde uit. Zo ook de rechters, waarmee tot uiting werd gebracht dat rechters niet namens zichzelf een beslissing namen, maar namens de wet.

De plicht om een pruik te dragen kennen wij in Nederland al lang niet meer. In Engeland bestond die plicht nog tot begin deze eeuw. Tijdens mijn studieperiode in Engeland heb ik regelmatig zittingen mogen bijwonen en getuige mogen zijn van deze merkwaardige traditie. Toch jammer dat die traditie niet meer bestaat. Het had wel “iets”, alhoewel ik blij ben dat ik de pruik zelf nooit heb hoeven dragen.

En zo heeft ook de toga “iets”. Hoe warm deze soms ook is. Voor mij mag de togaplicht blijven bestaan.

Bent u geïnteresseerd in de gang van zaken in de rechtszaal of heeft u een advocaat nodig die in civiele zaken graag voor u in toga pleit? Ik help u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen