Incasso binnen Europa; een kind kan de was doen!

De grenzen vervagen. De handel groeit en bloeit, ook internationaal gezien. En daar waar handel gedreven wordt, wordt de handelswaar soms ook niet betaald. Wat dan? Naar de buitenlandse rechter om de vordering te incasseren?

Bij een groot belang heeft het zin om te investeren in hoge proceskosten in het buitenland. Tot voor kort was het incasseren van een relatief lage vordering niet alleen in het verre buitenland nauwelijks een optie. Evenmin binnen Europa was dat een reële optie.

De laatste jaren is echter het incasseren van vorderingen in een ander Europees land binnen handbereik van een ieder gekomen. Dat is te danken aan de introductie van een drietal Europeesrechtelijke procedures, waarin een schuldeiser zonder de bijstand van een advocaat op relatief eenvoudige wijze door middel van het invullen van een standaard formulier zijn of haar “gelijk” kan halen.

Het betreffen de navolgende procedures:
1) verzoek Europees betalingsbevel
Deze procedure is geïntroduceerd voor grensoverschrijdende gevallen binnen Europa, waarin de vordering door de schuldenaar niet wordt betwist, ongeacht de hoogte van de vordering.

2) Europese procedure voor geringe vorderingen
Deze procedure is geïntroduceerd voor grensoverschrijdende geschillen binnen Europa met een waarde van niet meer dan € 5.000,00, ongeacht of de vordering al dan niet betwist wordt.

3) het Europees bankbeslag
Deze procedure is geïntroduceerd om het incasseren van geldvorderingen middels beslag op bankrekeningen in een ander Europees land te vereenvoudigen, zelfs indien de rechter de geldvordering nog niet heeft toegewezen en het slechts gaat om een maatregel ter bewaring van verhaalsmogelijkheden (zogenaamd conservatoir beslag).

Heeft u te maken met een incassoprobleem (binnen Europa)? Ik help u graag (verder op weg)!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen