Kleine letters, dode letters?

U heeft het vast wel eens meegemaakt. U koopt iets kostbaars en de verkoper wil dat u de bon ondertekent. Op zich geen probleem, ware het niet dat op de bon eveneens de riedel is opgenomen dat u met ondertekening van de bon instemt met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Die ingewikkelde “kleine lettertjes” die niemand leest! Maar, die ingewikkelde kleine lettertjes kunnen heel vervelend zijn. Niet alleen voor degene die koopt en zich geconfronteerd ziet met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Zeker ook voor de verkoper die veilig denkt te zijn door het hanteren van algemene voorwaarden.

De fouten die bij het hanteren van algemene voorwaarden het meest worden gemaakt zijn:

  1. de algemene voorwaarden worden niet aan de andere partij “ter hand gesteld” vóór of bij het aangaan van de overeenkomst;
  2. één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden beperken de rechten (van de consument) te veel.

Beide fouten zijn fataal. Indien algemene voorwaarden niet tijdig ter hand zijn gesteld, zijn de algemene voorwaarden in het geheel vernietigbaar. Bij te vergaande beperking van rechten zijn alleen de betreffende bepalingen in de algemene voorwaarden vernietigbaar. De andere partij moet de geldigheid van de (betreffende bepalingen in) algemene voorwaarden dan wel actief aanvechten, zij het dat de  rechter bepalingen in algemene voorwaarden met consumenten in sommige gevallen buiten toepassing moet laten, ook al is de geldigheid niet aangevochten. Kortom. Hanteert u algemene voorwaarden,  voorkom schijnveiligheid! Krijgt u algemene voorwaarden tegengeworpen, ben alert! In beide gevallen adviseer ik u graag!

|100%|300|pdfjs}

Geschreven door : Désirée Wolfhagen