Bescherming bij opdracht

Sinds de Bruist-editie oktober 2017 heb ik bijna maandelijks aandacht besteed aan bijzondere regelingen voor consumenten in de Nederlandse en Europese wetgeving. Uiteraard zijn er nog veel meer consument beschermende regelingen in deze wetgeving te vinden. Die zullen in de volgende edities van Bruist ad hoc aan de orde worden gesteld. Voor nu sluit ik de consumenten-reeks af door kort stil te staan bij de bijzonderheden die gelden ten aanzien van een overeenkomst van opdracht gesloten tussen een professional en een niet professional (“consument”).

Bij een overeenkomst van opdracht zoals hiervoor bedoeld kun je denken aan de overeenkomst die bestaat tussen bijvoorbeeld een onderwijsinstituut en een student, tussen een makelaar en een particuliere klant of tussen – hoe toepasselijk – een advocaat en een particuliere klant.

De consument/particuliere klant wordt als opdrachtgever vooral beschermd, omdat de consument, anders dan een professionele opdrachtgever, geen schadevergoeding (of boete) verschuldigd kan zijn bij opzegging van een overeenkomst. Ook al had de overeenkomst op grond van de overeenkomst nog niet opgezegd kunnen worden en ook al is op grond van de overeenkomst een schadevergoeding (of boete) verschuldigd bij vroegtijdige opzegging. Een dergelijke bepaling in een overeenkomst met een consument is niet toegestaan. De consument kan alleen gehouden worden tot betaling van (een redelijk) loon voor de reeds verrichte werkzaamheden en tot betaling van een onkostenvergoeding.

In de praktijk gaat dit vaak fout. De opdrachtnemer voelt zich ten onrechte gesterkt door de door hem gehanteerde (algemene voorwaarden bij de) overeenkomst en de klant denkt ten onrechte een boete of schadevergoeding verschuldigdte zijn.

Wilt u meer over dit onderwerp weten, bel mij gerust!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen