Verhuurperikelen

Als verhuurder van onroerende zaken is het opletten geblazen! De wetgeving is vaak onverbiddelijk voor de verhuurder, terwijl de huurder juist wordt beschermd. Zeker daar waar het de verhuur van woonruimte betreft.

Waar moet u als verhuurder van woonruimte op letten?

  • Verhuur van woonruimte voor bepaalde duur is slechts in beperkte gevallen mogelijk (bijvoorbeeld in geval van Leegstandwetvergunning, in geval van een huurovereenkomst naar aard van korte duur en in geval van een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar);
  • Als verhuurder mag je slechts in zeer beperkte gevallen de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen. De inhoud van de huurovereenkomst kan daarbij een grote rol spelen (bijvoorbeeld campusclausule en concrete verbodsbepalingen, zoals verbod op het verhandelen van verdovende middelen in de woning en het verbod op het veroorzaken van hinder voor omwonenden etc.);
  • Voldoe aan de eisen die op grond van de wet aan eenzijdige beëindiging van de huurovereenkomst worden gesteld. Let wel; zonder instemming van een huurder zal de opzegging van een huurovereenkomst door de rechter moeten worden bekrachtigd, terwijl voor ontbinding van de huurovereenkomst eveneens de tussenkomst van de rechter nodig is;
  • Een onbeperkt boetebeding wordt als onredelijk bezwarend en daarmee als oneerlijk aangemerkt. Een rechter is verplicht een dergelijk beding terzijde te schuiven, ook al doet de huurder daar geen beroep op;
  • Maak zowel aan het begin als aan het eind van de huur periode een nauwkeurige opnamestaat, bij voorkeur onder toevoeging van foto’s.

Heeft u advies of een waterdichte huurovereenkomst nodig of heeft u problemen met een huurder?Bel of email mij! Ik help u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen