Ook de financiële klant is Koning!

Op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht, ondernemingsrecht of handelsrecht? Maak dan een afspraak bij Wolfhagen Advocatuur. Désirée Wolfhagen staat voor persoonlijk contact, eerlijk advies en natuurlijk verstand van zaken.

Onze verre voorouders konden zich prima redden met eenvoudige ruilhandel. Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeringsinstellingen en tussenpersonen, bestonden nog niet. Gaandeweg is onze maatschappij complex geworden, waarin consumenten en ondernemers afhankelijk zijn geworden van de financiële dienstverlening. Ter bescherming van met name consumenten, maar ook ondernemers, is regulering door de overheid van de financiële dienstverlening steeds belangrijker geworden.

Tot 2014 was voornamelijk artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van belang. In dat artikel is de algemene zorgplicht van een opdrachtnemer, zoals een financieel dienstverlener, vastgelegd. Een klant die van mening is dat een financieel dienstverlener in strijd met deze zorgplicht heeft gehandeld, kan via de civiele rechter afdwingen dat deze financiële dienstverlener alsnog zijn zorgplicht nakomt of schadevergoeding betaalt. Rechters hebben zich hierover veelvuldig uitgelaten, bijvoorbeeld in de “Dexia-zaken” en renteswap zaken. Let wel. Daaruit blijkt dat de zorgplicht niet onbegrensd is. Op de klant rust ook een eigen onderzoeks- en informatieplicht!

De door rechters, met als hoogste rechter de Hoge Raad, ingevulde norm ten aanzien van de zorgplicht is sinds 1 januari 2014 ook vastgelegd in de Wet financiële markten (Wft). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan daardoor ingrijpen, indien zij constateert dat een financiële dienstverlener zich niet aan de zorgplicht houdt. Voor financiële dienstverleners een extra stok achter de deur om de belangen van hun klanten goed in acht te nemen!

Mocht u naar aanleiding van voorgaande vragen hebben of een geschil hebben met een financieel dienstverlener, bel of email mij! Ik help u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen