Consument en krediet

Heeft u vakantieplannen of een kleine verbouwing voor de boeg en zit u financieel wat krap? De banken verstrekken in de huidige tijd van economische voorspoed makkelijker krediet.

Gelukkig worden consumenten juridisch gezien beschermd tegen eigen onbezonnen gedrag en onredelijke kredietvoorwaarden van zakelijkekredietverstrekkers. Let wel. Indien geld wordt geleend van een particulier die niet beroepsmatig geld uitleent,geldt die bescherming niet! Vroeger was een en ander geregeld in de Wet op het Consumentkrediet. Vanaf 1januari 2017 bevinden de regels met betrekking tot het goederenkrediet (zie de vorige editie van Bruist!) en het consumentenkrediet zich dicht bij elkaar in het BurgerlijkWetboek. Voor de geïnteresseerden onder jullie. Vanaf artikel 57 in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Het consumentenkrediet in juridischevogelvlucht

 • :een consumentenkredietovereenkomst moet “op papier of op een andere duurzame drager” (bijvoorbeeld email of USB stick) worden aangegaan;
 • strenge eisen (waarschuwingen!) worden gesteldaan de informatievoorziening voorafgaand aan hetsluiten van de consumentenkredietovereenkomsten aan de (waarschuwende)en aan de (waarschuwende) inhoud van de consumentenkredietovereenkomst;
 • recht op vervroegde afllossing van het consumentenkrediet, met limitering “boeterente”;
 • beëindiging overeenkomst:
  tot veertien dagen na contractsluiting:
  de consument mag de overeenkomst zonderopgave van reden ontbinden. Let wel: in dat geval moet het geleend bedrag binnen 30 dagen worden terug betaald!
  vanaf veertien dagen na contractsluiting:
  • ingeval van overeenkomst voor onbepaalde tijd zonderopzeggingstermijn: de consument mag de overeenkomst te allen tijde kosteloos beëindigen;
  • ingeval van overeenkomst voor onbepaalde tijd metopzeggingstermijn: opzegtermijn mag voor de consument niet langer dan één maand zijn. Voor de kredietverschaffer geldt een opzegtermijn van minimaal twee maanden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bel of mail mijgerust. Ik informeer u graag! Fijne zomer(vakantie)!!!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen