Borg u!

De monopoly-kenner weet dat je moet voorkomen dat je in de gevangenis komt. Dan moet je namelijk borg betalen! Maar, borg bestaat ook in een andere vorm. Een vorm die DE oplossing kan zijn om bijvoorbeeld toch dat ene mooie huis te kunnen huren. Indien vaste inkomsten ontbreken, lijkt die kans mogelijk verkeken. Indien echter de ouders of een suikeroom zich bereid verklaren om in te staan
voor de huurder, mocht deze de huurverplichtingen in de toekomst niet kunnen nakomen, dan zal de verhuurder toch “groen licht” geven. De ouders of suikeroom fungeren dan als borg. Deze borgconstructie kan ook in veel andere situaties uitkomst bieden, zowel voor zakelijke als privé doeleinden. De wetgever heeft het noodzakelijk geacht om een particuliere borg vergaand te beschermen. Wees daarom bedacht op de valkuilen die opdoemen, zodra de borg een particulier is. 

In het kort de eisen:

  • (in verband met bewijs schriftelijke) toestemming echtgenoot;
  • vermelding van het maximumbedrag waarvoor de borgtochtovereenkomst is aangegaan;
  • (in verband met bewijs) handtekening van de borg onder de borgtochtovereenkomst.

Indien aan één van deze eisen niet is voldaan, kan de borg zich aan zijn verplichtingen onttrekken. En ongeacht hetgeen daarover in de borgtochtovereenkomst is bepaald; de borg kan in alle gevallen de borgtochtovereenkomst na vijf jaar, tegen ieder moment, opzeggen!

Borg u dus! Voor advies over waterdichte zekerheidsconstructies, bel of email Wolfhagen Advocatuur.