In Court

Voor mij als procesadvocaat is de zittingzaal beken terrein. Velen onder u zullen echter nog nooit één voet in een gerechtsgebouw hebben gezet.

Waar moet u op letten dan wel op voorbereid zijn, mocht u voor een zitting worden opgeroepen. 10 vuistregels:

  1. zorg dat u er goed verzorgd uitziet;
  2. houd een geldig identiteitsbewijs bij de hand;
  3. meld u bij binnenkomst van het gerechtsgebouw bij de bode, aan wie u doorgeeft a) uw naam b) de partijnamen en c) het aanvangstijdstip van de zitting;
  4. wees er op voorbereid dat u door een detectiepoortje moet;
  5. ook al bent u het niet met uw opponent eens, begroet hem of haar voordat u de zittingzaal betreedt;
  6. begroet bij het betreden van de zittingzaal beleefd de rechter en de griffier en neem beleefd afscheid bij het verlaten van de zittingzaal, uiteraard op afstand;
  7. bent u de eisende partij, neem dan rechts plaats; bent u de gedaagde partij, neem dan links plaats;
  8. ben er op bedacht dat achterin de zaal publiek kan zitten (in beginsel mag iedereen de zitting bijwonen, tenzij het een jeugdzaak betreft);
  9. u hoeft de rechter niet aan te spreken met “Edelachtbare”.“ Meneer of mevrouw de rechter” volstaat, als u de rechter maar met respect aanspreekt;
  10. praat niet voor uw beurt, val de andere partij of de rechter niet in de rede, hanteer net taalgebruik en verhef uw stem niet.

Ik kan niet garanderen dat u, indien u voormelde spelregels volgt, de zaak wint. Het is wel een stap in de goede richting!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen